Menu

Romantyczny zryw
Powstanie listopadowe
w Polskim Języku Migowym

O projekcie

Kościuszko portret Powstanie listopadowe z lat 1830 - 1831 było jednym z najciekawszych zrywów narodowych, jednocześnie jest ono już nieco zapomniane i mało znane. Królestwo Polskie po 1815 roku miało dużą autonomię i silną armię, gospodarczo radziło sobie dobrze. Jednak wybuch powstania ujawnił boleśnie jak duże podziały istniały w polskim społeczeństwie. Mimo, że Rosjanie w pierwszym okresie walk radzili sobie dużo gorzej niż polskie wojsko, szereg utraconych okazji, złych decyzji, a czasem nawet celowych zaniechań, sprawił, że ostatecznie postanie upadło. Dlatego też powstanie listopadowe zwykło się nazywać „powstaniem niewykorzystanych szans”. Nigdy później, aż do I Wojny Światowej Polska nie była tak blisko odzyskania wolności.

Projekt „Romantyczny zryw. Powstanie listopadowe w Polskim Języku Migowym” przybliży odbiorcom g/Głuchym przyczyny, przebieg i skutki tych wydarzeń. Sięgniemy do ustaleń Kongresu wiedeńskiego, z których powstało Królestwo Polskie. Opiszemy przyczyny narastającego niezadowolenia, powstawania tajnych organizacji patriotycznych, wreszcie bezpośredniego dążenia do konfrontacji zbrojnej. Przyjrzymy się chaosowi pierwszych godzin i dni powstania oraz najważniejszym wydarzeniom wojny polsko rosyjskiej – tym chwalebnym i tym tragicznym. Podsumujemy skutki upadku powstania i jego wpływu na społeczeństwo i kulturę.

Powstanie listopadowe nierozłącznie kojarzy się w świadomości polskiej z romantyzmem. I nie bez powodu, gdyż wybuchło ono niemal w apogeum tego nurtu w sztuce, literaturze, malarstwie. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. Dokładnie 200 lat temu zostały wydane „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, dzieła, które wyznaczyło początek epoki romantyzmu w Polsce. Romantyzm polski miał wpływ na Powstanie listopadowe, a powstanie miało wpływ na romantyzm. O tym również opowiemy w projekcie.

Treści przekazywane są w filmach z lektorem PJM. Filmy mają opcję włączania napisów. Dodatkowo pod filmami są zamieszczone pliki PDF z tekstem z każdego filmu. Oprócz omówienia przyczyn, przebiegu i skutków powstania dostępne są także biogramy pięciu najbardziej znanych postaci z czasów powstania listopadowego, zarówno w formie filmów PJM, jak i tekstów do pobrania. Na końcu znajduje się słownik wideo-PJM z wytłumaczeniem trudniejszych słów i zwrotów użytych w scenariuszach.

Projekt „Romantyczny zryw. Powstanie listopadowe w Polskim Języku Migowym” dofinansowany został przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Projekt zrealizowała „Fundacja Między Uszami” - Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka. Jest to już kolejna pozycja z cyklu projektów historycznych zrealizowanych przez Fundację w ramach programu Patriotyzm Jutra. Zachęcamy także do zapoznania się z tymi projektami na stronie www.miedzyuszami.pl

Filmy

Droga do powstania – Królestwo Polskie w latach 1815 – 1830

W tym filmie dowiesz się jak i dzięki komu powstało Królestwo Polskie w 1815 roku. Opowiemy o polityce wewnętrznej Królestwa i zmieniającym się stosunku Rosji do niego. Omówimy strukturę społeczną Królestwa i podziały jakie się już wtedy rysowały. Przedstawimy też rodzący się romantyzm polski i jego najważniejszych przedstawicieli.

Bezpośrednie przyczyny, wybuch i przebieg powstania listopadowego

Jak ważne i wpływowe były tajne stowarzyszenia patriotyczne w Królestwie? Kto je najbardziej tropił i likwidował? Co było bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania i czy w pierwszych godzinach wszystko poszło zgodnie z planem? Jak rozwijało się powstanie? Kto był bohaterem, a kto zdrajcą? Czy car pozostał królem Polski? Jak i gdzie toczyły się działania zbrojne? Jakie były ostatnie dni powstania? Na te między innymi pytania otrzymasz odpowiedzi w tym filmie.

Skutki powstania listopadowego

Upadek powstania spowodował falę represji ze strony Rosji, zarówno w samym Królestwie jak i na „Ziemiach zabranych” dawnej Rzeczpospolitej. Wiele tysięcy osób wyjechało z Królestwa na Zachód, głownie do Francji, tworząc tak zwaną „Wielką Emigrację”. Królestwo straciło swoje swobody i podupadło ekonomicznie. O tym wszystkim dowiesz się z tego filmu.

Biogramy

Emilia Plater

Iwan Paskiewicz

Józef Chłopicki

Konstantyn Romanow

Piotr Wysocki

Słownik

Detronizacja

Dyktator

Emigracja

Kontrybucja

Nieudolność

Postulat

Protektorat

Syberia

System rządu policyjnego

Zesłanie